Båt

Våtblästring av båtar är perfekt då det inte stör omgivning och miljön. Förstör ej heller gelcoten och vi tvättar lätt bort påbyggnad av snäckor m.m. på skrov och propeller.