Graffiti / Klottersanering

Tegel blir som nytt med våtblästring utan att original ytan blir förstörd, även 20 års kalkavlagringar är inga problem. Våtblästring är det miljövänligaste sättet att få bort graffiti. Vi har även en smidig soda bläster för graffiti / Klotter sanering på känsliga ytor. Vi offererar gärna avtal på klottersanering / graffitisanering.