Projektering genom oss 

Vi har ID06 samt full SSG behörighet. Vi börjar alltid med ett samtal/mail sen försöker vi skapa oss en så genomgående uppfattning om uppdraget som möjligt.

Om det behövs kan vi komma och titta och ev. test köra på den yta som ska behandlas, därefter så kommer vi överens om hur offert ska skrivas och arbete ska utföras. Viktigt att tänka på som kund för offerten är:

Om Kund eller ProBlast AB ska göra nedanstående:

• Maskering
• Täckning av golv
• Rostskydd
• Målning/efterbehandling
• Sanering (är oftast väldigt lite sanering med våran teknik)
• Ställning
• Avspärrning
• Vattentillgång
• Avlopp

Vi gör gärna underentreprenad i större projekt! Offert och order hantering genom detta formulär. Förklaring till olika blästringsgrader på stål (bör anges i offerten).

Till formuläret

Blästringsgrader

Förklaring till olika blästringsgrader på stål (bör anges i offerten).

Sa 1 Lätt blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.

Sa 2 Noggrann blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2 ½ Mycket noggrann blästring Betraktad utan föstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3 Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.