Våtblästring / Vaporblast

Våtblästring / Vaporblast med vår ECOQUIP 2. Maximal effekt och minimal dammspridning.

Bättre än torrblästring

• Kräver betydligt mindre blästermedel
• Tar bort upp till 92 procent av det luftburna dammet
• Minskar rengörings- och avfallshanteringskostnaderna
• Ett snabbt och effektivt alternativ till torrblästring
• Inställbar för en mängd olika blästertryck
• Fungerar på praktiskt taget alla ytor
• Skadar inte underlaget*
• Fungerar med alla ändamålsenliga blästermedel
• Effektiv i regn och hög fuktighet

Bättre än traditionell vattenbaserad blästring

• Kräver betydligt mindre blästermedel
• Kräver betydligt mindre vatten
• Ingen giftig vattenavrinning**
• Inget slam att städa upp
• Inställbar för en mängd olika blästertryck
• Effektiv för praktiskt taget alla användningsområden

Klarar nästan alla tillämpningar

• Borttagning av färgskikt
• Borttagning av sjöfartsfärg
• Borttagning av rost och korrosion
• Borttagning av färgskikt och beklädnad inom industrin
• Allmän rengöring av metall, sten och trä
• Bly- och asbestsanering
• Underhåll av byggnader och byggplatser
• Restaurering av byggnader och artefakter
• Borttagning av vägmarkeringar
• Rengöring och färgborttagning vid arkitekturarbete
• Graffitisanering

Bedömning av blästrad stålyta

För att erhålla ett bra skydd mot korrosion och vidhäftning till underlaget så är renheten och rätt blästerprofil en nödvändighet. Brukligt är att man använder likare (komparator) för att bedöma renhet (Sa klass) på den blästrade ytan och ytprofil. (fin, medium, grov etc.)

Sa 1 Lätt blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.

Sa 2 Noggrann blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2 ½ Mycket noggrann blästring Betraktad utan föstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3 Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.