Industri

Våtblästring i industri är perfekt då det inte stör produktionen med dam m.m. Vi kan jobba sida vid sida med mekaniker, svetsare m.m. vi behöver ca 3m säkerhets avstånd.

Våran metod är perfekt för:

• Kontroll av svetsar på tankar m.m.
• Ta bort slagg och beläggningar på konstruktioner och anläggning.
• Ta bort ytor som kladdar vid värme så som lim, färg, gummi,kall asfalt. fett m.m. Där högtryck inte funkar.
• Stora ytor som ytskikt ska bort så som väggar, golv, tak, cisterner, tankar m.m.
• Vi kan även blästra invändigt på rör och skorstenar med en special nozzel, min diameter är ca 250mm
• Våtblästring är även perfekt för att ta bort bruk från murnings verktyg, se film nedan.